انجمن گلف NCGU
در جلسه هیئت دولت؛

لایحه استخدام قهرمانان پارالمپیك در دستگاههای اجرایی تصویب گردید

لایحه استخدام قهرمانان پارالمپیك در دستگاههای اجرایی تصویب گردید

هیئت وزیران لایحه اصلاح تبصره(۵) ماده واحده قانون سرباز قهرمان، مبحث امکان جذب و استخدام قهرمانان پارالمپیک در دستگاههای اجرایی به صورت پیمانی را به تصویب رساند.به گزارش انجمن گلف به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیئت دولت به منظور فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و آموزش با هدف کاهش مصرف مشترکان مصرف کننده بیشتر از الگو و اعمال سیاست تشویق مشترکان خانگی کم مصرف (با اعمال تخفیف صددرصدی)، با پیشنهاد وزارت نیرو درمورد «اصلاح الگوی مصرف و تشویق مشترکان کم مصرف آب» موافقت نمود.
ترغیب مشترکان پرمصرف به تغییر رفتار و کاهش مصارف غیر ضرور، ایجاد زمینه تحقق اهداف مشترک با سایر مصوبات همچون برق امید به منظور اصلاح مصرف منابع کمیاب آب و انرژی و به دنبال آن بهبود شرایط زیست محیطی، از دیگر اهداف این مصوبه است.
به باعث این مصوبه جلسه روز چهارشنبه هیات وزیران به ریاست رئیس جمهور، مشترکان خانگی در مناطق مختلف جغرافیایی کشور متناسب با میزان مصرف به سه گروه: (خوش مصرف)، (پر مصرف) و (بد مصرف) طبقه بندی شده و برای هر دسته از این مشترکان به تناسب، سیاست های حمایتی، تشویقی و یا بازدارنده اجرا می شود.
بر این اساس، وزارت نیرو مجاز است صورتحساب آب و فاضلاب مشترکان با مصرف تا یک سوم الگوی تعیین شده را با تخفیف صددرصد محاسبه نماید. این تخفیف صرفاٌ شامل سکونتگاه های دایمی در حال بهره برداری شهری و روستایی می شود و واحدهای خالی از سکنه و سکونتگاه های غیردایم نظیر باغ ویلاها و خانه باغ ها مشمول این تخفیف نیستند. آب بهای سایر مشترکان تا الگوی تعیین شده تغییر نخواهد کرد.
درباره مشترکان با مصرف ماهانه بیشتر از الگوی مصرف، متعاقبا تصمیم دولت اعلام خواهد شد.
دولت همینطور وزارت نیرو (شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور) را موظف کرد ضمن اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی، مشترکان پر مصرف را نسبت به استفاده از وسایل کاهنده مصرف با هدف اصلاح رفتار و کاهش مصارف غیرضرور ترغیب نماید.
تصمیمات دولت برای اصلاح الگوی مصرف و تشویق مشترکان کم مصرف گاز از آغاز دیماه ۱۳۹۹
دولت همینطور با هدف بهینه سازی مصرف گاز و تشویق مشترکان کم مصرف، تصمیماتی را اتخاذ نمود.
به باعث این تصمیم، وزارت نفت مکلف شد گاز بهای مشترکین خانگی کم مصرف با الگوی مصرف تعیین شده را از آغاز دیماه ۱۳۹۹ مجانی منظور نماید. این حکم شامل گاز بها و کلیه هزینه های در رابطه با آن (مالیات، عوارض ارزش افزوده و عوارض گازرسانی) بوده و صرفاٌ سکونتگاه های دائمی در حال بهره برداری شهری و روستایی و همینطور سکونتگاه های عشایری مشمول آن هستند و سکونتگاه های خالی از سکنه و غیر دائم نظیر باغ ویلاها، مشمول این حکم نمی باشند.
گاز بها و کلیه هزینه های در رابطه با آن (شامل مالیات، عوارض ارزش افزوده و عوارض گازرسانی) برای مشترکان خانگی پر مصرف متعاقبا اعلام خواهد شد.
نرخ گاز مشترکان خانگی که میزان مصرف ماهانه آنها بیشتر از الگوی تعیین شده برای مشترکان کم مصرف و کمتر از الگوی تعیین شده برای مشترکان پرمصرف باشد، بدون تغییر باقی می ماند.
همچنین به مشترکان خانگی پر مصرف (با میزان مصرف بیشتر از الگوی تعیین شده برای آنها) فرصت داده می شود از راه روش های زیر نسبت به اصلاح مصرف خود اقدام نمایند:
الف- اجرای اقدامات بهینه سازی مصرف که به صورت مجانی توسط شرکت ملی گاز ایران آموزش داده می شود.
ب - مشارکت در طرح های بهینه سازی مصرف گاز شامل اصلاح سامانه موتورخانه ها و جایگزینی بخاری های فرسوده.
موافقت دولت با افزایش ۲۰۰ پُست سازمانی جدید برای انستیتو پاستور ایران
هیات وزیران با عنایت به اهمیت اعمال حاکمیت دولت در تولید فرآورده ها و تولید واکسن برای تأمین سلامت عمومی مردم و هم وظایف مؤسسه انستیتو پاستور ایران در بُعد تحقیق و توسعه و تولید محصولات نهایی مرتبط، با افزایش ۲۰۰ پُست سازمانی جدید به این مؤسسه برای رفع مشکلات ساختاری و نیروی انسانی انستیتو و صرفا جهت اختصاص به مجتمع تولیدی تحقیقاتی محصولات بیوتکنولوژیک ایران موافقت نمود.
لایحه جذب و استخدام قهرمانان پارالمپیک در دستگاههای اجرایی
دولت در جهت پشتیبانی از قهرمانان جانباز و معلول کشور با عنایت به قرار داشتن این افراد در سن اشتغال، لایحه اصلاح تبصره (۵) ماده واحده قانون سرباز قهرمان، مبحث امکان جذب و استخدام قهرمانان پارالمپیک در دستگاههای اجرایی به صورت پیمانی را به تصویب رساند.
به باعث این اصلاحیه، قهرمانان پارالمپیک یا یکی از فرزندان آنها به لیست مشمولان مندرج در تبصره (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه می شوند و کلیه دستگاههای اجرایی می توانند نسبت به جذب و استخدام آنها به صورت پیمانی با معرفی وزارت ورزش و جوانان و در قالب مجوزهای استخدامی اقدام نمایند.
اصلاح مصوبه در ارتباط با شرایط تداوم اجرای پروژه سد شفارود در استان گیلان
در ادامه این جلسه، هیات وزیران با عنایت به پیشرفت فیزیکی ۵۲/۴ درصدی اجرای پروژه سد مخزنی شفارود در استان گیلان و همینطور انجام مطالعات تکمیلی و شرایط توپوگرافی سد و جاده جایگزین جناح راست این سد و تغییرات در شیب ترانشه ها جهت پایداری خاکریزهای مشرف به جاده جایگزین، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور درمورد اصلاح شرایط تداوم اجرای پروژه مذکور موافقت نمود.
به باعث این اصلاحیه، کل سطح مخزن سد یاد شده نباید از حداکثر ۱۶۷ هکتار و سطح اشغال جنگل هم حداکثر از ۹۳ هکتار تجاوز نماید.
همچنین مصوب شد نسبت به تأمین حداکثر ۶۶ میلیون مترمکعب آب شامل ۱ /۲۳ میلیون مترمکعب برای آب آشامیدنی، ۱۰ میلیون مترمکعب برای نیاز صنایع و مابقی برای تأمین آب تکمیلی کشاورزی (حداکثر برای ۶۹۰۰ هکتار اراضی کشاورزی موجود) اقدام گردد. حداکثر ارتفاع سد یاد شده هم ۴ /۱۱۴ متر تعیین شد.
به باعث اصلاحیه دولت، سطح اراضی جنگلی مورد اشغال در خارج مخزن نباید از ۵۳/۵ هکتار تجاوز نماید.
کاشت جبرانی ۶۴۰ هکتار (معادل با پنج برابر سطح تخریب شده جنگل) با گونه های جنگلی پهن برگ بومی منطقه با اولویت احیای جنگل های مخروبه معرفی شده از جانب سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور حداکثر ظرف دو سال و نگهداری و حفاظت جنگل دست کاشت مذکور به مدت ۱۰ سال توسط سازمان یاد شده، از دیگر اصلاحات صورت گرفته در شرایط تداوم اجرای پروژه سد شفارود است.
دولت ضمن مکلف نمودن سازمان حفاظت محیط زیست به نظارت بر اجرای بند فوق، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران را موظف کرد نسبت به تأمین و پرداخت خسارت وارده ناشی از اجرای طرح (اعم از خسارت وارده به طرح بر مبنای مصوبه قبلی و افزایش خسارت برای راه اندازی ۱۸/۵ هکتار جدید برای جاده جایگزین به منابع طبیعی) بر مبنای قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در قالب آئین نامه اجرایی مربوط اقدام نماید.
اصلاح مصوبه واگذاری سهام برای متناسب سازی دریافتی های بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای‏ مسلح
همچنین هیات وزیران به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع ایرادات موجود درمورد مصوبه در ارتباط با واگذاری سهام برای متناسب سازی دریافتی های بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای‏ مسلح، با اصلاح آن موافقت نمود.
تعیین نماینده و اعلام نظر دولت درمورد برخی از طرح های نمایندگان مجلس
دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درمورد برخی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خویش را برای پیگیری طرح های مربوط تعیین کرد.


منبع:

1399/09/20
12:55:32
5.0 از 5
1081
تگهای خبر: آموزش , المپیك , خدمات , دستگاه
این مطلب انجمن گلف را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۴
انجمن گلف
ncgu.ir - مالکیت معنوی سایت انجمن گلف متعلق به مالکین آن می باشد