انجمن گلف NCGU

مطالب انجمن گلف


فیروزجا همچنان در حسرت یک پیروزی!

فیروزجا همچنان در حسرت یک پیروزی!
دو سال پس از لیگ برتری شدن آلومینیوم؛

استادیوم امام خمینی(ره) اراک همچنان اندر خم کوچه نقصها

استادیوم امام خمینی(ره) اراک همچنان اندر خم کوچه نقصها

نایب قهرمانی تیم ملی ترامپولین در مسابقات بین المللی

نایب قهرمانی تیم ملی ترامپولین در مسابقات بین المللی

حضور کادر سرپرستی کاروان در ترکیه

حضور کادر سرپرستی کاروان در ترکیه
دبیر هیات خوزستان:

در ورزشگاه تختی را به روی دوومیدانی کاران بستند تا شاید از راه ورزش به در شوند!

در ورزشگاه تختی را به روی دوومیدانی کاران بستند تا شاید از راه ورزش به در شوند!
ادعای یك رسانه خارجی:

مرادی از انتخابات فدراسیون جهانی وزنه برداری خارج شد

مرادی از انتخابات فدراسیون جهانی وزنه برداری خارج شد

دومین برنز گنج خانلو در دوچرخه سواری قهرمانی آسیا

دومین برنز گنج خانلو در دوچرخه سواری قهرمانی آسیا

برترین موسسه مهاجرتی و ثبتی بین الملل در ایران

برترین موسسه مهاجرتی و ثبتی بین الملل در ایران

روز بدون مدال دوچرخه سواران ایران در قهرمانی آسیا

روز بدون مدال دوچرخه سواران ایران در قهرمانی آسیا

مزیت های یادگیری زبان انگلیسی چیست

مزیت های یادگیری زبان انگلیسی چیست
انجمن گلف
انجمن گلف
ncgu.ir - مالکیت معنوی سایت انجمن گلف متعلق به مالکین آن می باشد