انجمن گلف NCGU

خداحافظی با مرد شماره یك مجلس

خداحافظی با مرد شماره یك مجلس

انجمن گلف: روزگار پسا پارلمانی علی لاریجانی چگونه خواهد گذشت؟ آیا او رخت سیاست را از تن بدر خواهدنمود و به گوشه دنج سیاست می رود یا استراحتی كوتاه كرده و برای 1400 آماده می شود یا...


فاطمه استیری: خرداد ۹۹ كه برسد، روزهای پارلمانی علی لاریجانی هم تمام می شود، روزهایی كه همه آن در صندلی «شماره یك» پارلمان گذشت، چه وقتی كه با فهرست سرتاسری اصولگرایان و بدون تجربه پارلمانی راهی بهارستان شد، چه روزگاری دیگر كه ریسك مستقل كاندیدا شدن را به جان خرید و نتیجه بازهم یك چیز بود؛ «ماندگار شدن در پارلمان و تكیه بر صندلی ریاست.» لاریجانی بی گمان با عدم حضورش در انتخابات مجلس یازدهم، از جنجالی ترین اتفاقات انتخابات سال ۹۸ را رقم زد، تصمیمی كه زمزمه وار از اوایل سال به گوش می رسید اما در ساعات پایانی منتهی به آغاز ثبت نام انتخابات مجلس قطع به یقین شد و پارلمانتاریست ۱۲ ساله مجلس بالاخره تصمیم نهایی را گرفت و راهش را از پارلمان جدا كرد. حداقل برای ۴ سال آینده. سكوت هوشمندانه مرد سیاستمدارِ صبور و صریح
سكوت اختیار كرده بود، آنهم درست در روزهایی كه زمزمه ها درباره كاندیدا نشدنش بیش از كاندیدا شدنش شنیده می شد، مرد صبور و صریح سیاست اما تصمیمش را بر سكوت و عبوراز گمانه ها گذاشته بود. سكوتی هوشمندانه كه هم فضای انتخابات را درگیر خود كرده بود هم خودرا دور از حاشیه ها نگه داشته بود. گویی برای اهالی سیاست سخت می آمد بپذیرند علی لاریجانی مقرر است با سیاست پارلمانی خداحافظی كند. آقای فیلسوف اما خداحافظی كرد، دقیقا چند ساعت مانده به نواخته شدن زنگ آغازین یازدهمین انتخابات مجلس. او بمب خبری را منفجر كرد و گفت؛ «سه دوره چهارساله وكیل مردم قم بودم و برای من افتخاری بود كه بتوانم به این مردم خدمت كنم اما در این دوره از انتخابات مجلس برنامه ای برای حضور ندارم.» آیت الله زاده دولتمرد، بااینكه با این جمله راهش را بالاخره پس از ۱۲ سال از بهارستان جدا كرد، اما از مركز تحلیل ها و گمانه زنی های دنیای سیاست كنار زده نشد، نگاه های سیاسی از زمان تا به امروز به او دوخته شده تا ببینند لاریجانی مقرر است روزگار سیاست ورزیش را پس از پارلمان در كدام مسیر دنبال كند، آیا به گوشه دنج سیاست می رود و دور از هیاهوهای سیاست روزگار خواهد گذراند مانند آنچه برخی رفقای سیاسی اش می گویند یا عزم انتخاباتی دیگر را خواهد كرد؟ یا....» از مقابله با قانون گریزی احمدی نژاد تا هم نشینی با روحانی
حضور لاریجانی در پارلمان وزنه سنگینی بود، این را نه فقط اصولگرایان كه حتی اصلاح طلبان هم بر آن اذعان دارند، خاصه آن روزهایی كه محمود احمدی نژاد هنوز ساكن پاستور بود و قانون گریزی هایش تمامی نداشت. پس از حدادعادل كه مسیر همراهی و مماشات را با مرد پرحاشیه پاستور طی كرده بود، لاریجانی مسیری متفاوت را پیش گرفت. خط قرمز او قانون بود و قانونمداری. هرجا گریزی از رئیس دولت و دولتمردانش می دید به صراحت تذكر می داد، هرجا تندروی می دید سكوت نمی كرد و.... رویه لاریجانی آنقدر برای احمدی نژاد و حامیانش سخت آمده بود كه حتی تلاش كنند فضا را در پارلمان بر او سنگین و سخت كنند، لاریجانی اما در همه سال های بودن احمدی نژاد و پایداری ها در پارلمان از مواضع خود عقب ننشست.
در روزهایی كه روحانی نیز ساكن پاستور شد بااینكه همراهی دو رئیس قوه بهتر از قبل شد و همنشینی ها و همراهی های آن دو نمود بیشتری داشت تا اختلاف نظرها اما لاریجانی بازهم خط قرمز را قانون گذاشت و هرجا لازم بود از جایگاه مجلس و نمایندگان در مقابل دولت دفاع می كرد. شاید همین مشی قاطعانه او بود كه سنگینی دیگری به جایگاه ریاست مجلس بخشیده بود، جایگاهی كه گویا در دوران حدادعادل تنزل یافته بود. حضور لاریجانی حتی برخی را از هوس حضور در انتخابات مجلس هم انداخته بود، آنها می دانستند كه با بودن لاریجانی شانسی برای ریاست بر این قوه ندارند، او هم در مجلس یكدست اصولگرا شانس اول ریاست بود هم در مجلسی كه بین سه طیف اصولگرا، اصلاح طلب و مستقل تقسیم شده بود. او مرد شماره یك پارلمان بود و همین دیگران را به هوس مرد شماره یك شدن نمی انداخت. شاید از همین رو بود كه با قطعی شدن عدم حضور لاریجانی درانتخابات دیگرانی كه پیش تر بخت شان را برای ریاست جمهوری آزموده و ناكام مانده بودند وارد گود رقابت پارلمانی شدند. دیگرانی چون قالیباف و میرسلیم. روزگار پساپارلمانی آیت الله زاده فیلسوف /تندروها همچنان نگران
اما روزگار پس از پارلمان لاریجانی چگونه خواهد گذشت؟ برخی رفقای سیاسی سیاست مدار فیلسوف می گویند او خسته سیاست است و راهی دانشگاه خواهد شد و تدریس را پیشه خواهدنمود. مفسرین سیاسی اما این نگاه را خوشبینانه و تاحدی غیرواقع بینانه با مشی لاریجانی می دانند و اعتقادی به به انتها رسیدن روزگار سیاست ورزی لاریجانی یا حتی گوشه نشینی و انزوای سیاسی او ندارند. از نگاه این طیف از مفسرین، لاریجانی در تجربه ۱۲ سال پارلمانتاریست شدن آنقدر بر داشته های سیاسی اش افزوده است كه بعید بنظر می رسد یكباره همه آن داشته را برزمین گذاشته و رخت خداحافظی بر تن كند. تندروها بیش از همه چشم به تصمیم پساپارلمانی لاریجانی دوخته اند، همان ها كه گرچه در پارلمان كم دردسرساز نبودند اما سپر لاریجانی در مقابلشان آنقدر محكم بود كه با خوشی از نیامدن او به انتخابات مجلس حرف بزنند. همان ها اما دل نگرانند، دل نگران انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰. چه آنكه آنها از الان چشم طمع به صندلی پاستور دوخته اند و بدشان نمی آید پس از فتح پارلمان به فتح پاستور آنهم با كاندیداهایی از جنس سعید جلیلی برسند. گویی آیت الله زاده فیلسوف چه آن زمان كه در پارلمان بود و چه این روزها كه عدم حضورش در پارلمان آینده قطعی است، همچنان استخوانی در گلوی تندروهاست. محبوب اعتدالیون، مغضوب تندروها
فیلسوف خاندان لاریجانی پس از ۱۲ سال نمایندگی مجلس، پخته تر و ورزیده تر شده است و سیاستمداری قابل احترام بین سیاسیون اعتدالی اصولگرا و اصلاح طلب شده است، آنقدر كه حتی رقبای سیاسی هم با احترام از او نام ببرند و گاهی سبد رای خودرا پشت نام او قرار دهند، نگاهی كه بدون شك نتیجه سیاست ورزی معقولانه، مشی اعتدالی و نفوذ سیاسی لاریجانی در حاكمیت بوده است. او حالا تبدیل به یك بِرند در اردوگاه اصولگرایی شده است، سیاستمداری كه می تواند حتی جریانی را ذیل نام خود سازماندهی كند و جریان ساز و تصمیم ساز باشد. اما به همان نسبت كه لاریجانی در میان اعتدالیونی چهره ای مورد قبول است، تندروها و نوآمدگان اصولگرا را خسته كرده و حتی عصبانی. او طی سال های اخیر كه جولان تندروها و نوآمدگان اصولگرا بیشتر از همیشه شده بود نه فقط پا به پای آنها پیش نرفت كه سایه ای سنگین بر سرشان بود. نه تخریب ها و نه توهین ها و نه حتی مُهر و كفش پرت كردن ها، لاریجانی را مجبور به عقب نشینی نكرد و حتی بیشتر بر خطر تندروها در سیاست خاصه در جریان اصولگرا آگهی داد. آنها می دانند كه لاریجانی چه به مثابه سال ۸۴ عزم انتخابات ریاست جمهوری كند چه در گوشه از سیاست علم یك حزب را برپا كند یا هر مسیری دیگری را كه دنبال كند، بازهم سنگی پیش پای تندروها خواهد بود. اما اگر تحلیل رفقای سیاسی لاریجانی درست باشد و او خسته سیاست شده باشد، بی گمان ضربه ای دیگر بر پیكره جریان اصولگراست. جریانی كه دیگر نه بزرگانی چون آیت الله مهدوی كنی و عسگراولادی را دارد نه ناطق نوری و... ۲۷۲۷


منبع:

1399/01/06
12:46:38
5.0 از 5
3280
تگهای خبر: برند , رقابت
این مطلب انجمن گلف را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۴
ncgu.ir - مالکیت معنوی سایت انجمن گلف متعلق به مالکین آن می باشد