انجمن گلف NCGU
احمدی:

ورزش همگانی یعنی تحت پوشش قرار دادن ۸۲ میلیون جمعیت ایران برای فعالیت ورزشی

ورزش همگانی یعنی تحت پوشش قرار دادن ۸۲ میلیون جمعیت ایران برای فعالیت ورزشی

به گزارش انجمن گلف معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: نیاز ضروری امروز جامعه ما ورزش كردن مردم و آشنا شدن با ورزش و فعالیت بدنی است و اگر می خواهیم به سلامت دست پیدا نماییم و هزینه های بخش درمان هم برای مردم و هم برای حاكمیت كاهش پیدا كند كوتاهترین و موثرترین راه ورزش و فعالیت بدنی است.


به گزارش انجمن گلف به نقل از ایسنا، دكتر عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان در گفتگو با برنامه ورزش و جامعه شبكه رادیویی ورزش در مورد اولویت های فرهنگی و همگانی وزارت ورزش و جوانان در سال پیش رو اظهار داشت: در بخش ترویج فرهنگ ورزش حركت جدیدی شروع شده كه باید با قدرت و جدیت بیشتر ادامه پیدا كند. نیاز ضروری امروز جامعه ما ورزش كردن مردم و آشنا شدن با ورزش و فعالیت بدنی است چونكه اولویت امروز مردم و كشور ما سلامت است. اگر می خواهیم به سلامت دست پیدا نماییم و هزینه های بخش درمان هم برای مردم و هم برای حاكمیت كاهش پیدا كند كوتاهترین و موثرترین راه ورزش و فعالیت بدنی است.
او اضافه كرد: ما باید با واقعیت ها صحبت نماییم آمارهای بخش سلامت را در این رابطه بیشتر مد نظر قرار دهیم و بپذیریم كه زندگی شهری و تبعات آن سبب كم تحركی و بی تحركی در میان اقشار مختلف جامعه چه شهری و چه روستایی شده است و تبعات آنرا می توانیم در افزایش قابل توجه بیماری های غیر واگیر و شیوع كم تحركی و افزایش اضافه وزن و چاقی شاهد باشیم كه اینها نشانه های خوبی در مبحث سلامت نیست و آنچه كه می تواند بر این شرایط غلبه كند، ورزش و فعالیت بدنی است.
احمدی افزود: از دو سال قبل برنامه توسعه ورزش همگانی و فعالیت بدنی را با همكاری بخش های مختلف كشور و وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، حوزه كارگری، بسیج، صدا و سیما، و سایر بخش های در رابطه با اقشار مختلف كشور آغاز كردیم و در چارچوب فعال كردن محیط، مردم، سیستم ها و تنوع بخشی به فعالیتهای ورزش همگانی این حركت دنبال شده است كه نتایج خوبی بدنبال داشته اما هنوز رضایت مورد نظر حاصل نشده و نیازمند كار هماهنگی و هم افزایی و آگاهی بخشی بیشتری هستیم تا بتوانیم جمعیت كشور مثل دانش آموزان دانشجویان كارگران نیروهای مسلح بخش بانوان و روستایی را هر چه بیشتر با ورزش و فعالیت بدنی درگیر نماییم.
او همینطور اظهار داشت: در بخش دیگر هم كه موضوعات فرهنگی در ورزش است بر مبنای اولویت ها و اقدامات نظام نامه فرهنگی كشور كه اولویتهای ده گانه را مشخص كرده دنبال می نماییم. در مورد چالش های حوزه فرهنگی ورزش به نظر می آید كه ما گلوگاه ها را باید در حوزه های مختلف همچون حوزه فرهنگی مورد توجه قرار دهیم و توجه به آنها و رفع مسائل و مشكلات اصلی می تواند شرایط را در این عرصه و حوزه های مرتبط تسهیل و تسریع كند و ما را در رسیدن به اهدافمان كمك نماید. در حوزه ورزش همگانی با این چالش مواجه هستیم و آن باور و اعتقاد به مبحث ورزش همگانی و اولویت ورزش همگانی است و باید این واقعیت را بپذیریم كه ورزش در نگاه سیاستگذاران، مدیران و تصمیم گیران در دستگاه ها اجرایی در رابطه با ورزش در سه دهه گذشته بحث نتیجه گرایی، مدال آوری و به عبارتی ورزش قهرمانی بوده و این نگاه غالب سبب شده از یك مأموریت جدی تر و كلان تر غافل شویم.
معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان افزود: وقتی از ورزش همگانی صحبت می نماییم یعنی تحت پوشش قرار دادن ۸۲ میلیون جمعیت ایران برای فعالیت ورزشی. آنچه در قانون اساسی مورد تاكید قرار گرفته بحث ورزش عمومی و تربیت بدنی و ورزش همگانی است كه باید از موضع حاكمیت این توازن را برقرار نماییم كه یكی از جدی ترین چالش های ما است. وقتی نگاه غالب به یك سمت باشد و نگاه متوازن نباشد طبعاً همه ظرفیت ها امكانات اعتبارات زیرساخت ها و هر آنچه در ارتباط با ورزش است به سمت ورزش قهرمانی سوق پیدا می كند. در اهمیت ورزش قهرمانی حرفی نیست و ما به اهمیت ورزش قهرمانی واقف هستیم و می دانیم با ورزش قهرمانی در ایجاد انگیزه بیشتر در ورزش و مشاركت گسترده تر مردم در فعالیتهای ورزشی تلاش می نماییم و افتخارآفرینی در فتح سكوهای جهانی و المپیك و قاره ای در جای ویژه خود قرار دارد و در آن بحثی نیست اما به شرط آنكه اولویت ورزش همگانی همچنان بماند یعنی فدراسیون های ورزشی ما صد درصد تمركز خویش را در ورزش قهرمانی نگذارند. امروز این مساله از چالش های جدی ماست.
او همینطور اظهار داشت: رویكرد غالب در رسانه های ما و انتظار از نهاد ورزش، فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی فقط بحث قهرمانی است. یعنی حتی نگاه متوازن در افكار عمومی و نمایندگی افكار عمومی ما كه رسانه ها هستند هم وجود ندارد یا كمرنگ است كه ما باید این توازن را برقرار نماییم. باید این مساله چالش جدی ما در رسانه و دستگاه های ورزش باشد كه سهم ما نسبت به ورزش عمومی و همگانی چیست و مسئولیت ما چیست. ما تلاش می نماییم این را به سمت توازن پیش ببریم كه كاری خیلی سخت است و احتیاج به هماهنگی همراهی و هم افزایی در همه بخش های مختلف كشور داریم. بر مبنای آمار حدود ۵۷ درصد به صورت میانگین شیوع كم تحركی داریم. كه متاسفانه برخی از استان های ما از این میانگین بالاتر هستند كه این یك اخطار جدی و علامت بد است. بانوان ما به صورت میانگین ۶۵ درصد كم تحركی دارند كه این بسیار اخطار دهنده است و اینها شاخص جدی برای سنجش وضعیت ورزش كشور است ما بعنوان دستگاه متولی ورزش كشور باید این مساله جدی را مد نظر قرار دهیم.
احمدی در ادامه اظهار نمود: همراه كردن فدراسیون هایی كه به ورزش قهرمانی می پردازند در حوزه همگانی كاری خیلی سخت است اما سال جاری با سی فدراسیون تفاهم نامه هایی در حوزه همگانی و روستایی امضا شده و برنامه ورزش همگانی به آنها داده شده تا هم مردم را فعال كنند و هم زیرساخت ها را در اختیار مردم قرار دهند و هم اولویت هایی در برنامه های فدراسیون در حوزه همگانی داشته باشند. تا حدودی پیشرفت ما خوب بوده اماهنوز با مطلوبی كه مدنظر ما بوده فاصله زیاد است. ما باید اولویت ورزش همگانی را در فدراسیون ها جا بیندازیم و اینطور نباشد كه فدراسیون هر آنچه كه اعتبار دریافت می كنند یا ظرفیت و امكانات و توانی كه دارد همه را صرف ورزش قهرمانی كند. اهمیت ورزش قهرمانی به جای خود اما باید بحث ورزش همگانی در فدراسیون های ما پررنگ باشد. در شهرداری ها و آموزش و پرورش، نیروهای مسلح و بخش كارگری كه ۱۴ میلیون كارگر تحت پوشش دارد شاهد همكاریهای خوبی بودیم اما باید این توازن را برقرار نماییم. در مهدهای كودك با سازمان بهزیستی همكاری خوبی برقرار شده تا به صورت پایه به فرزندان آموزش ورزش كردن و فعالیت بدنی داده شود. در بسیج هم شاهد همكاری بسیار خوبی هستیم. با عنایت به گستردگی پایگاههای بسیج در سراسر كشور و شهرها و روستاهای مختلف خوشبختانه این ظرفیت فراهم گردید تا برنامه های ورزش همگانی را توسعه دهیم.
او همینطور اظهار داشت: در ورزش روستایی كه ۲۵ درصد جمعیت كشور ما را می سازند باید دقت كنیم و ظرفیتها و امكانات ورزشی در این عرصه ایجاد نماییم كه سال جاری جام خوشه چین برگزار گردید كه آثار خوبی داشت و انشاالله با گستردگی تنوع بخشی و كیفیت بهتر سال آینده هم دنبال خواهیم كرد. بحث توسعه خانه های ورزش روستایی را سال قبل هم دنبال كردیم و امیدوار هستیم بتوانیم در هر بیشتر از سی و سه هزار روستای پرجمعیت كه دارای دهیاری هستند بتوانیم خانه های ورزش روستایی را با مشاركت دهیاران ایجاد نماییم.
احمدی در پاسخ به این سؤال كه چطور می توانیم گرایش مردم را نسبت به ورزش همگانی به خصوص در مناطق كمتر برخوردار بیشتر نماییم تصریح كرد: بحث زیرساخت ها در عین اینكه مهم می باشد و اینكه ما باید به تناسب به مناطق جمعیت كشور از زیرساخت های حداقلی برخوردار باشیم، مساله اصلی نیست. امروز چالش ما در حوزه ورزش همگانی تغییر رفتار است. یكی از سخت ترین كارها تغییر رفتارها و عادت های شكل گرفته است كه تبدیل به رفتار شده است و توسعه شهرنشینی و زندگی شهری و كم تحركی تبدیل به یك رویكرد و رفتار غالب شده است كه باید بتوانیم این نگرش را در میان اقشار مختلف جامعه و گروه های جمعیتی تغییر دهیم. این یكی از كارهای ماست كه باید با همكاری همه بخش های آموزشی و فرهنگی و تربیتی عمل نماییم و این هشدارها مرتب باید داده شود. ما احتیاج به یك جمعیت سالم داریم اگر دنبال توسعه و پیشرفت هستیم و دنبال رسیدن به قله ها هستیم توسعه و پیشرفت با جمعیت بیمار و ناتوان یا جمعیتی كه از سلامت لازم و نشاط لازم برخوردار نیستند امكان پذیر نیست بنابراین بحث عمده ما آگاهی بخشی كه نیازمند عزم و حركت ملی است و همه دستگاه های اطلاع رسانی و آموزشی ما باید پای كار بیایند.
او افزود: مساله بعدی خانه های ورزش روستایی است كه گاهی با این انتقادها مواجه می شویم كه در سفرها مكان های كوچكی بعنوان باشگاه ورزشی افتتاح می شود كه چند وسیله معمولی در آن است اما این هم متاسفانه برخاسته از همان نگاه غالب در ورزش قهرمانی است و به همان فضای كوچك كه به نظر برخی بی ارزش می آید نباید كم توجهی شود. ما باید بتوانیم در هر محله یك خانه ورزش كوچك داشته باشیم كه بانوان آقایان جوانان و كودكان هم بتوانند در آن حضور داشته باشند و حداقل فعالیت بدنی و ورزش را انجام دهند به خصوص بانوان ما كه نیازمند مكان ورزشی در دسترس و ایمن هستند هرچند آن مكان از نظر عده ای مكانی بی ارزش به لحاظ مادی باشد اما باید امكان ورزش در آن فراهم گردد. روستاهای ما نیازمند توجه جدی هستند. هدف گذاری كردیم كه بتوانیم با همكاری دهیاریها ده هزار خانه ورزش روستایی را در سراسر كشور فعال نماییم كه نیاز جدی ما است. غالب شدن اولویت ورزش قهرمانی، افتتاح خانه های ورزش روستایی و خانه های ورزش محلات را در نظر برخی افراد بی ارزش جلوه می نماید اما باید به این نكته توجه داشت كه این اقدامات هرچند كوچك گامی موثر درترویج فرهنگ انجام فعالیت ورزشی در روستاها و محلات بوده است. روستاهای ما واقعا نیازمند توجه جدی هستند. ما باید بتوانیم فصای مناسب برای انجام فعالیت بدنی با رویكرد سلامتی را برای روستایی ان عزیز فراهم نماییم. بدیهی است كه در این رویكرد نیاز داریم زیرساخت های لازم را فراهم نماییم.
منبع:

1398/12/17
21:50:39
5.0 از 5
3471
تگهای خبر: آموزش , المپیك , باشگاه , تیم
این مطلب انجمن گلف را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۵
انجمن گلف
ncgu.ir - مالکیت معنوی سایت انجمن گلف متعلق به مالکین آن می باشد