آرشیو مطالب : بسكتبال

وقتی پول، همه چیز یك ورزشكار می شود!

وقتی پول، همه چیز یك ورزشكار می شود!

مجموعه های ورزشی ضدعفونی می شوند

مجموعه های ورزشی ضدعفونی می شوند

ولخرجی های دیوانه وار ثروتمندترین ورزشكار جهان بعلاوه عكس

ولخرجی های دیوانه وار ثروتمندترین ورزشكار جهان بعلاوه عكس
سعیدی:

مجمع كمیته ملی المپیك قانونی برگزار گردید

مجمع كمیته ملی المپیك قانونی برگزار گردید
صالحی امیری:

امنیت زنان در ورزشگاه را تضمین كردیم

امنیت زنان در ورزشگاه را تضمین كردیم

9 ماه تا المپیك، كاروان ایران فعلا خلوت تر از گذشته!

9 ماه تا المپیك، كاروان ایران فعلا خلوت تر از گذشته!

پاداش كمیته ملی المپیك به فدراسیونهای بسكتبال، كشتی و والیبال

پاداش كمیته ملی المپیك به فدراسیونهای بسكتبال، كشتی و والیبال

استفاده معلولان از ۱۹۰ مجموعه ورزشی شهرداری با تخفیف ۵۰درصدی

استفاده معلولان از ۱۹۰ مجموعه ورزشی شهرداری با تخفیف ۵۰درصدی
مدیركل دفتر برنامه ریزی وزارت ورزش به انجمن گلف خبر داد:

جزئیات پرداخت حقوق به سهمیه داران المپیك، آغاز پرداخت ها از مهرماه

جزئیات پرداخت حقوق به سهمیه داران المپیك، آغاز پرداخت ها از مهرماه
لینک دوستان انجمن گلف