انجمن گلف NCGU

آرشیو مطالب : صفحه ی ۲

در پژوهشگاه مهندسی ژنتیك:

23جهش ویروس كرونا در كشور كشف شد

23جهش ویروس كرونا در كشور كشف شد
برای درك بهتر بیماری؛

ابر كامپیوتر فرضیه ای جدید درباره علائم و درمان كرونا عرضه داد

ابر كامپیوتر فرضیه ای جدید درباره علائم و درمان كرونا عرضه داد
مدیركل ورزش و جونان مازندران:

وابسته به صندلی مدیركلی نیستم!

وابسته به صندلی مدیركلی نیستم!

ورود فناوری فضایی به اهداف جهش تولید

ورود فناوری فضایی به اهداف جهش تولید

ستاد ملی مقابله با كرونا اجازه نداد

ستاد ملی مقابله با كرونا اجازه نداد
سعیدی:

عباسعلی بنا بر سفارش پزشك معالج به آلمان می رود

عباسعلی بنا بر سفارش پزشك معالج به آلمان می رود

ملی پوش بادبانی ایران مسابقات آلمان را از دست داد

ملی پوش بادبانی ایران مسابقات آلمان را از دست داد
دبیر فدراسیون شنا:

حقوقی به ورزشكاران نمی دهیم

حقوقی به ورزشكاران نمی دهیم

خاصیت های فروش اینترنتی موفق

خاصیت های فروش اینترنتی موفق
گودرزی:

شركت در لیگ باشگاه های دوومیدانی كشور تجربه خوبی برای ناشنوایان بود

شركت در لیگ باشگاه های دوومیدانی كشور تجربه خوبی برای ناشنوایان بود
انجمن گلف
لینک دوستان انجمن گلف
انجمن گلف
ncgu.ir - مالکیت معنوی سایت انجمن گلف متعلق به مالکین آن می باشد